Extratype

Un encàrrec particular, tres en un. Un grup de tres reconegudes fundicions de Barcelona decideixen desenvolupar una web per a comercialitzar les seves tipografies i ensenyar les seves feines. Encara que són tres webs independents en quan a disseny, comparteixen les principals funcionalitats i regles de negoci. En aquest cas, us presentem la web de Extratype.

Extratype

Programació

El desenvolupament del web va més enllà d'un simple gestor de continguts. Les regles de negoci per la venta de tipografies online, permeten, entre altres funcionalitats, comprar diferents llicències o pesos, famílies completes o packs formats de la combinació d'ambdos. Per a cada producte, l'administrador pot crear oferta o cupons, pot gestionar els preus i arxius de descàrrega per a cada llicència, etc.

Per la maquetació del front s'ha desenvolupat el sistema de previsualització de tipografies perquè l'usuari pugui provar-les amb diferents pesos, tamanys i textos.

La web, també té un apartat de Blog (BOX) on postejar notícies i articles de contingut i un altre de Custom Work o Brands on s'ensenyen les feines realitzades. Programació

Responsiu

L'experiència d'usuari és un aspecte vital en el disseny i programació en qualsevol web i més, en la multitud de dispositius que conviuen avui en dia. A més, la web emtype.net requeria la necessitat de renderitzar les tipografies, per això es va experimentar amb les més avançades prestacions de CSS3, optimitzant el visionat segons el navegador, utilitzant paràmetres que tot i que no són molt habituals, en moltes webs però que amb el temps hem anat incorporant a totes les nostres pàgines.

El disseny creat per Extratype contempla el comportament en les diferents resolucions per optimitzar l'experiència de navegació dels usuaris en tots ells. Responsiu

Venda de tipografies

La versatilitat del sistema desenvolupat a mida els permet treballar còmodament amb les seves propies regles de negoci.

El sistema de venda creat per a aquestes fundicions permet que els clients puguin comprar pesos sols, famílies completes o "bundles" (grups de pesos que creen els administradors des del gestor de continguts).

Poden, a més, controlar els preus i crear ofertes per a cada un d'ells i les seves llicències. Venda de tipografies

Àrea client

Des d'un còmode entorn d'usuari, el client pot veure les seves compres i factures, descarregar-se les tipografies que ha comprat i accedir a upgrades per completar compres i noves versions.
Àrea client